A legnagyobb kihívás és a legnagyobb áldás egyszerre – tanulni a legjobbtól.

Patonay T. Rebeccah

A legnagyobb kihívás és a legnagyobb áldás egyszerre – tanulni a legjobbtól.

Az SVT rendszere és a türelem

Az SVT egy logikai rendszer, és a használata és megértése időbe telik. Sajnos nagyon sok ember, aki használja a rendszert nem dolgozott vele elég sokat, vagy mélyen, hogy megértse a logikáját, aminek az alapja annak az elfogadása, hogy mi a SZELLEM, és a SZELLEM szeretetének elválaszthatatlan részei vagyunk.

Robert Detzler

Az SVT rendszere és a türelem

Az SVT egy kirakósjáték

Időnként látható, hogy a Felső Én által közvetített információ, és az SVT-vel való munka lehetőségei határtalanok, mint ahogy azok is. Szerencsére, minden alkalommal, mikor valami újat találok, az nagyobb alapot képez a lélek programjainak tisztításához, és felnagyítja a gyógyulás (akár mentális, érzelmi, fizikai és szellemi) lehetőségét minden ember számára. A nagy kirakósjáték minden egyes új darabjának megérkeztével egyre mélyebb, és teljesebb a munka, nagyobb lehetőséget teremtve minden egyes tisztított ember számára a még több jó megéléséhez a saját életében.

Robert Detzler

Az SVT egy kirakósjáték

Az SVT és a hitrendszerek

A Föld bolygón élt életek megtapasztalásaiban állandóan szembetalálkozunk saját magunk, vagy mások hiteivel, melyek pozitív és negatív hatással is lehetnek életünk megnyilvánulására. Ezen hitek nagy része nem más, mint egyszerű emberi téveszme, nincs igazi valóságtartalmuk. Csak a tévedés felismerése – függetlenül a szubjektív érzékeléstől –, és a téves hitek elengedése szabadíthatja fel az egyént a negatív eredményektől, következményektől.

Robert Detzler

Az SVT és a hitrendszerek

Az SVT és a megbocsátás

A megbocsátás azt is jelenti: létrehozunk egy tudatos döntést, hogy elengedjük a régi sérelmeket. A Felső Ént kérni, hogy tisztítsa az energiáidat, csak ideiglenesen hatásos, ha kitartasz a múltbéli problémák mellett, és új energiát építesz hozzájuk. A megbocsátás egy dolgot azonban nem tesz, nem törli ki az emlékeket. Ha kitörölné azokat, újra kezdhetnénk a leckék megtanulását. Tehát amint az energia felszabadult a megbocsátás által, és a kihívás emléke újra feltör, létfontosságú, hogy az adott emlékbe ne töltsünk több energiát. Ez csak egy emlék, hagyd elszállni és lépj tovább. Senki sem tud a múltban élve teljesen szabad és termékeny lenni a mostban.

Robert Detzler

Az SVT és a megbocsátás

Az SVT és az integritás

Számos kihívás van a világban, és nem mindig könnyű dolgozni az SVT-vel. Azonban ha arra törekszel, hogy fenntartsd mindazt, amit az integritás szó jelent: a jellem egyenessége, feddhetetlenség, becsületesség; a sértetlenség, vagy épség helyzete, avagy minősége; a teljesség, vagy osztatlanság állapota; a királyság (a mennyek országa) osztatlansága – a SZELLEM támogatni fog. Az áldás pedig túlmutat minden mértéken.

Robert Detzler

Az SVT és az integritás

Az SVT megalapítójának, Robert Detzlernek az üzenete

Egész életem a spirituális tudás és megértés utáni kutatás volt. Részt vettem számos különböző egyház istentiszteletén, és spirituális írások széles skáláját tanulmányoztam.

Gyermekkoromtól kezdve tudatában voltam potenciális – gyakran megmagyarázhatatlan, mégis megbízható/valós ‑ spirituális képességeinknek. Anyukámnak időnként voltak látomásai vagy álmai a mások életében bekövetkező traumatikus eseményekre vonatkozóan. Gyakran tudta a nevüket és ismerte a terveiket. Egy pár vele együtt imádkozó barátja segítségével kapcsolatba lépett velük, hogy az esetlegesen bekövetkező balesetekre figyelmeztesse őket, hogy szóljon nekik, menjenek más úton.

Anyukámnak az a képessége is megvolt, hogy rám gondolt, és „hívott”, hogy menjek el hozzá. Így az első házasságom alatt gyakran így szóltam a feleségemhez: „El kell mennem anyukámhoz.” És mikor odaértem hozzá, anyukám azt mondta: „Örülök, hogy eljöttél, mikor »kértelek«. Beszélnem kell valakivel.”

Így, mint látjátok, életem legnagyobb részében jelen voltak a spirituális gondolatok. A tanulásom útja nem mindig volt könnyű, de kitartottam emberi megpróbáltatásaiban. A mindenféle spirituális és lelki jelenségről szóló könyvek olvasása során aktív résztvevője lettem néhány, az Igazság hasonlóan gondolkozó keresőit tömörítő csoportnak. A célom ez volt: „…keressétek ki a legjobb könyvekből a bölcsesség szavait” (A tan és a szövetségek c. mormon írásból, 88:118), illetve „…keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6:33).

Tíz évig tanultam és szolgáltam a Unity School of Practical Christianity [’A Gyakorlati Kereszténység Egység Iskolája’] hivatásos lelkészeként. Azok közületek, akik jól ismernek, tudják, hogy sose voltam igazán „hivatalos” valaki. A bibliai próféta szerepét vállaltam magamra. Az emberi közösség egyik olyan tagja voltam, akit Isten kiválasztott és vezetőként szolgálni hívott egy időre. Az időmet spirituális ismeretek kutatásával töltöttem, és azzal, hogy ezeket ‑ másokat segítve és tanítva ‑ szavakba öntsem és gyakorlatra váltsam. Ezért kaptam a „lelkész” [minister, azaz ’szolgáló’ (latin, a minor ’kisebb’ jelentésű szóból) – a ford.] címet, ami azt jelentette, hogy a gyülekezetet szolgáltam spirituális kérdésekkel kapcsolatban és szükségleteiket illetően.

Aztán létrehoztam az SVT-t, és a SZELLEM 27 éven át vezetett a tanulás és fejlődés ezen új, fantasztikus útján. Izgalmas volt még többet tanulni és fejlődni, és oly sokatokkal találkozni. Sokan voltatok tanítóim is. Együtt tanultunk és fejlődtünk. Köszönöm, hogy osztozhattam spirituális tanulásotokban és fejlődésetekben. Köszönöm, hogy segítettetek az utam során.

Másfél éve tudom, hogy az SVT-vel kapcsolatos földi megbízatásomat teljesítettem. Ezen mű folytatását illetően az SRA Igazgatótanácsa, valamint az elkötelezett tanácsadók és tanárok csodálatos munkát végeznek. Életeket változtattok meg, segítve magatokat és másokat a fejlődésben és a tudatosabbá válásban. Új tanulókat tanítotok az SVT-ről, az SpÚ-ről és arról, hogy a saját lelkünk, elménk és érzelmeink hogyan befolyásolják a mindennapi életünket. És most elviszitek az SVT-t, az SpÚ-t és ezeket a spirituális elméleteket a jövőbe, sok-sok új tanulóhoz és klienshez.

[2012.] November eleje óta visszavonultam a nyilvánosságtól. Testi erőmet arra tartogattam, hogy a feleségemmel, a gyermekeimmel és az unokáimmal legyek. Ez az igazság: a fizikai testem elhagyására készülődöm. Várom, hogy átmenjek ezen a következő ajtón, mely az örök életbe vezet. Sokan közületek, akik jól ismertek, tudjátok, hogy szeretek munkához látni, és elvégezni a következő megbízásomat. Úgyhogy tudjátok: alig várom, hogy munkához láthassak a Fény Birodalmaiban. Talán új bolygók vagy univerzumok teremtésében segédkezhetek – az nagyon izgalmas lenne!

Szeretetteljes áldásom mindannyiótoknak,

Robert


Robert élete képekben